مدرنیزم آفریقا

مدرنیزم آفریقایی؛ معماری استقلال، کتابی است به گردآورندگی مانوئل هرتز، با همکاری اینگرید شرودر، هانس فوکتین و یولیا یامروزتزیک و با عکس هایی از ایوان بان و آلکسیا وبستر که در ۶۵۰ صفحه توسط انتشارات پارک پوکز در آلمان به چاپ رسیده است.

African-Modernism_1000

با آغاز موج کسب استقلال  کشورهای آفریقایی از دول استعمارگر اروپا در نیمه دوم دهه ۴۰ خورشیدی و پس از آن، به ناگهان شاهد گرایش روز افزون این کشورها به ساخت و ساز بناهایی با طیف گسترده‌ای از کاربری، و در قالب نوعی رقابت تنگاتنگ باهم هستیم. این همه  را می توان از یک سو موج امیدی به آینده و شور انقلابیی ناشی از رهایی از بند استعمار دانست که در کالبد معماری – بعضا با شمایلی عجیب و غریب – تجسم یافته‌اند و از سویی دیگر حاصل هجوم معماران جوان و جسوری، نه تنها از دل آفریقا که از سرتاسر جهان به این قاره دانست، معمارانی که این بستر بکر را – با ده‌ها کشور تازه استقلال یافته و دولت‌های نوپایشان که برای اداره مملکت خود نیازمند ساختمان‌هایی چون، مجلس، کاخ ریاست جمهوری، وزارت خانه، مدرسه، بیمارستان و… بودند – عرصه ای مناسب برای کسب تجربه و نام نشان یافته بودند.

دراین کتاب – برای اولین بار- تعداد ۱۰۰ بنا از این دورهء تاریخی از کشورهای غنا، کنیا، زامبیا، ساحل عاج و سنگال مورد بررسی قرار گرفته‌اند که بعضا با برخی بناهای دولتی و اداری ساخته شدهء هم عصرشان در ایران شباهت بسیاری از منظر سبک و زبان معماری و مواد و مصالح به کارگرفته شده دارند.

Advertisements